Miksi Urban Shqiptar – Nga Domosdoshmëri në Jetueshmëri

Co-PLAN prezantoi në Konferencën Ndërkombëtare ENHR 2017 mbi zhvillimin e deritanishëm të miksit urban në bazë parcele dhe se si kjo u kushton miliona Euro qytetarëve. Këto para mund të kursehen vetëm përmes miksit urban në nivel zone. Fondet e zhvillimit të lagjeve dhe instrumentet financiare të zhvillimit të tokës janë mënyra e duhur për të eleminuar kostot e ardhshme, për të garantuar barazinë mes pronarëve dhe për të përmirësuar cilësinë e lagjeve dhe garantuar komfortin dhe shëndetin e banorëve. Konferenca organiziohet nga Universiteti POLIS, Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit me mbështetjen e Bashkisë Tiranë dhe disa partnerëve. Ju mund të njiheni me prezantimin e plotë këtu.

Share this Page: